Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak zrobić kolorowankę ze zdjęcia?

Aby zrobić kolorowankę ze zdjęcia, możesz skorzystać z programów do edycji grafiki, takich jak Adobe Photoshop, GIMP czy inne dostępne online narzędzia. Oto jak to zrobić.

Photoshop

Okej, zacznijmy od Photoshopa, ponieważ to jedno z najpopularniejszych narzędzi do edycji grafiki:

 1. Otwórz zdjęcie w Photoshopie:
  • Kliknij „File” (Plik) w górnym menu.
  • Wybierz „Open” (Otwórz) i znajdź swoje zdjęcie na komputerze.
 2. Przekształć w odcienie szarości:
  • Kliknij „Image” (Obraz) w górnym menu.
  • Wybierz „Mode” (Tryb) i następnie „Grayscale” (Odcienie szarości).
  • Potwierdź zmiany.
 3. Dostosuj kontrast i jasność:
  • Kliknij „Image” (Obraz) i wybierz „Adjustments” (Dostosowania).
  • Graj z opcjami, takimi jak „Brightness/Contrast” (Jasność/Kontrast) lub „Levels” (Poziomy), aby uzyskać pożądane efekty.
 4. Zastosuj efekt kolorowanki:
  • Kliknij „Layer” (Warstwa) w górnym menu.
  • Wybierz „New Adjustment Layer” (Nowa warstwa dostosowania) i potem „Colorize” (Koloruj).
  • Dostosuj ustawienia koloru według własnych preferencji.
 5. Dodaj kolory manualnie (opcjonalnie):
  • Utwórz nową warstwę poprzez kliknięcie „Layer” (Warstwa) i wybierz „New Layer” (Nowa warstwa).
  • Użyj narzędzi do malowania, takich jak „Brush” (Pędzel), aby ręcznie dodać kolory na nowej warstwie.
 6. Zapisz pracę:
  • Kliknij „File” (Plik) i wybierz „Save As” (Zapisz jako).
  • Wybierz format pliku (na przykład JPEG czy PNG) i zapisz swoją kolorowankę.

GIMP

 1. Otwórz zdjęcie w GIMP:
  • Kliknij „File” (Plik) w górnym menu.
  • Wybierz „Open” (Otwórz) i znajdź swoje zdjęcie.
 2. Przekształć w odcienie szarości:
  • Kliknij „Image” (Obraz) w górnym menu.
  • Przejdź do „Mode” (Tryb) i wybierz „Grayscale” (Odcienie szarości).
  • Zatwierdź zmiany.
 3. Dostosuj kontrast i jasność:
  • Kliknij „Colors” (Kolory) w górnym menu.
  • Wybierz „Brightness-Contrast” (Jasność-Kontrast) lub inne narzędzie dostosowywania kolorów.
  • Dostosuj parametry, aby uzyskać pożądane efekty.
 4. Zastosuj efekt kolorowanki:
  • Kliknij „Colors” (Kolory) i wybierz „Colorize” (Koloruj).
  • Dostosuj ustawienia koloru do swoich preferencji.
 5. Dodaj kolory manualnie (opcjonalnie):
  • Użyj narzędzi do malowania dostępnych w GIMP, takich jak „Paintbrush” (Pędzel), aby ręcznie dodać kolory na nowej warstwie.
 6. Zapisz pracę:
  • Kliknij „File” (Plik) i wybierz „Export” (Eksportuj) lub „Save As” (Zapisz jako).
  • Wybierz format pliku (na przykład JPEG czy PNG) i zapisz swoją kolorowankę.

Leave a comment